THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW Ormar och Stegar

f.o.m. 2016

Stegspel

Mål

Målet med denna aktivitet är att samla poäng genom QSO med andra radioamatörer. Du kan få poäng för varje QSO och bonuspoäng med hjälp av stegarna och ormarna. SL2016 består av två aktivitetsperioder med 6 omgångar (en per kalendermånad) vardera: Vinter och vår startar den första januari och slutar den sista juni. Sommar och höst startar den första juli och slutar den sista december.

Regler

Ett QSO måste vara minst 5 minuter på telegrafi med Europeiska radioamatörer (se tillägg).

Varje station får kontaktas högst en gång per dag oavsett frekvensband. Det här är ingen contest bestående av korta 599-kontakter. Istället vill EUCW uppmuntra till informella kontakter där konversationen är minst fem (5) minuter. Alla kontakter sker punkt till punkt, kontakter via relästation, satelliter och ringar (nät) accepteras inte.

Rekommenderade frekvenser

Kontakterna skall ske inom CW-delen av alla band från 160m till 2m, utom 60m och 4/5/8m som är undantagna. För sakens skull delas CW-delen upp i två segment, en lägre och en övre som bildas av de sista 10 kHz av CW-delen i respektive band enligt följande tabell:

QRP frekvenserna skall undvikas av icke-QRP operatörer, undvik även om möjligt 144,100 som är reserverad för MS.

Vilka rutor blir ormar och stegar?

Alla insända loggar för en omgång (månad) sammanställs av aktivitetsansvarig och bildar en månatlig huvudlogg.

Poängräkning

För varje giltig kontakt ska poäng delas ut enligt följande:

Krav på loggen

Elektroniska loggar kan lämnas in för varje omgång (kalendermånad). Loggar i ”.adi” - formatet ska ha inkommit till aktivitetsansvarig via e-post SL(at)eucw.org senast den åttonde dagen i månaden efter den omgång (månad) som avses. Sent inlämnade loggar kan refuseras.

När du skickar in loggen bör följande anges:

 1. Omgång (månad)
 2. Använd anropssignal
 3. Operatörens namn och e-post

Loggen för varje kontakt måste innehålla:

 1. Datum och tider både start och slut i UTC
 2. Frekvens anges i MHz.
 3. Anropssignal på motstationen.
 4. Signalrapport (RST) sänt och mottaget.
 5. Namnet på motstationen (operatör).
 6. QTH och lokatorruta (Maidenhead) bestående av fyra eller sex tecken.

Vi rekommenderar att vid kontakt utbyta alla de detaljer som är nödvändiga för loggen, annars får man komplettera i efterhand. Ansvaret för detta ligger på deltagaren.

Loggen

måste sändas in elektroniskt i ADIF-format. Endast loggar som överensstämmer med ADIF specifikationen accepteras, de flesta loggprogram kan hantera ADIF, detta är nödvändigt för att kunna behandla loggarna med automatik. Övriga format accepteras inte. Loggar skall behandlas elektroniskt inom högst en vecka och resultatet för den aktuella omgången publiceras den 14:e månaden efter.

Utmärkelser

Ett diplom kommer att delas ut till alla deltagare som lämnar minst fyra loggar per period och en påskrift (endorsement) kommer att läggas till diplomet för de som sänder in en giltig logg för alla omgångarna. Anropssignal på deltagare som har placerat sig på första, andra och tredje plats kommer att offentliggöras efter att aktivitetsperioden har avslutats.

Beslut

Beslut som fattas av aktivitetsledaren betraktas som slutlig och kan inte överklagas.

Tillägg

Europeiska länder baserat på och sorterad efter ARRL:s DXCC-lista med prefix inom parentes. (Källa: ARRL DXCC lista, januari 2013). Europeiska länder som tillhör den Europiska kontinenten inkluderar alla suveräna stater som erkänns av FN och omfattar också varje land som är medlem av Europeiska Unionen.

005: Ålands (OHØ)            233: Gibraltar (ZB2)
007: Albanien (ZA)           236: Grekland (SV-SZ)
015: As. Ryssland (UA-UI8, 9, Ø; RA-RZ) 239: Ungern (HA, HG)
021: Balearerna (EA6-EH6)        242: Island (TF)
027: Vitryssland (EU-EW)        245: Irland (EI-EJ)
029: Kanarieöarna (EA8-EH8)       246: Sov. Mil. Order of Malta (1A)
032: Ceuta & Melilla (EA9-EH9)     248: Italien (I)
040: Kreta (SV9, J49)          251: Liechtenstein (HB0)
045: Dodekanese (SV5, J45)       254: Luxemburg (LX)
052: Estland (ES)            256: Madeira (CT3)
054: Eur. Ryssland (UA-UI1-7, RA-RZ)  257: Malta (9H)
061: Franz Josef Land (R1/F)      259: Svalbard (JW)
106: Guernsey (GU, GP, MU, 2U)     260: Monaco (3A)
114: Isle of Man (GD, GT, MD, 2D)    263: Nederländerna (PA-PI) 
117: ITU HQ (4U_ITU)          265: Nordirland (GI, GN, MI, 2I)
118: Jan Mayen (JX)           266: Norge (LA-LN)
122: Jersey (GJ, GH, MJ, 2J)      269: Polen (SN-SR)
126: Kaliningrad Oblast (UA2, RA2)   272: Portugal (CT)
145: Lettland (YL)           275: Rumänien (YO-YR)
146: Litauen (LY)            278: San Marino (T7)
149: Azorerna (CU)           279: Skottland (GM, GS, MM, 2M)
167: Market Reef (OJØ)         281: Spanien (EA-EH)
179: Moldavien (ER)           283: UK Sov. Base Areas on Cyprus (ZC4)
180: Mount Athos (SV/A)         284: Sverige (SA-SM, 7S-8S)
203: Andorra (C3)            287: Schweiz (HB)
206: Österrike (OE)           288: Ukraina (UR-UZ)
209: Belgien (ON-OT)          294: Wales (GW, GC, MW, 2W)
212: Bulgarien (LZ)           295: Vatikanen (HV)
214: Korsika (TK)            296: Serbien (YT-YU)
215: Cypern (5B, C4, P3)        390: Turkiet (TA-TC)
221: Danmark (OU-OW, OZ)        497: Kroatien (9A)
222: Färöarna (OY)           499: Slovenien (S5)
223: England (G, GX, M, 2E)       501: Bosnien-Hercegovina (E7)
224: Finland (OF-OI)          502: Makedonien (Z3)
225: Sardinien (IS0, IM0)        503: Tjeckien (OK-OL)
227: Frankrike (F)           504: Slovakien (OM)
230: Tyskland (DA-DR)          514: Montenegro (4O)
DM4RW, översättning: SM5KRI Privacy Policy