THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW Snakes And Ladders

V.2: april 2015 - december 2015

EuCW Ormar och Stegar (stegspel)

Syfte

Syftet med denna aktivitet är att samla så många poäng som möjligt genom kontakter med så många maidenhead lokator-rutor det bara går, med eller utan hjälp av rutorna med stegar och ormar. En ruta med en stege ger bonus för en lokator-ruta med få kontakter medan en ruta med en orm med flera kontakter ger poängavdrag. Villkoren är att kontakterna är minst 5 (fem) minuter långa och med andra stationer inom Europa (se lista nedan). Var vänlig och anpassa din telegrafitakt till motstationens (QRS). Det här är en aktivitet för alla, både erfarna och nya radioamatörer, ingen contest. Med start från 1 april 2015 till 31 december 2015 har du 9 omgångar motsvarande en kalendermånad vardera att medverka i.

Kontakt med stationer

Kontakter med stationer i Europeiska länder räknas för denna aktivitet (se tillägg), med undantag för stationer som är marin mobilt (/MM) på internationellt vatten.

Rekommenderade frekvenser

Kontakterna skall ske inom CW-delen av alla band från 160m till 2m, utom 60m och 4m som är undantagna. Hela CW-bandet får användas, men vi vill stimulera användningen av de övre 10kHz segmenten i respektive band genom att dela ut dubbla poäng. Dessa segment är även utanför de rekommenderade segmenten för contests. Listan är inte bindande, se den som en rekommendation:

    160 m: 1,828  -    1,838 MHz    (1,836 MHz: QRP aktivitetscenter)
    80 m:  3,570  -    3,580 MHz
    40 m:  7,030  -    7,040 MHz    (7,030 MHz: QRP aktivitetscenter)
    30 m:  10,130 -    10,140 MHz
    20 m:  14,060 -    14,070 MHz   (14,060 MHz: QRP aktivitetscenter)
    17 m:  18,085 -    18,095 MHz   (18,086 MHz: QRP aktivitetscenter)
    15 m:  21,060 -    21,070 MHz   (21,060 MHz: QRP aktivitetscenter)
    12 m:  24,905 -    24,915 MHz   (24,906 MHz: QRP aktivitetscenter)
    10 m:  28,060 -    28,070 MHz   (28,060 MHz: QRP aktivitetscenter)
    6 m:  50,090 -    50,100 MHz
    2 m:  144,100 -    144,110 MHz

QRP frekvenserna skall undvikas av icke-QRP operatörer, undvik om möjligt 144,100 som är reserverad för MS.

Alla kontakter sker punkt till punkt, kontakter via relästation, satelliter och ringar (nät) accepteras inte.

Normala rutor, rutor med stegar, rutor med ormar

Alla insända loggar för en omgång (månad) sammanställs av aktivitetsansvarig och bildar en månatlig huvudlogg. Lokator-rutor som förekommer en gång i denna logg blir stegrutor. Lokator-rutor som förekommer mer än fem (5) gånger skall bli kandidater till ormrutor. För var tionde kandiderande ormruta utses en av dessa slumpmässigt att bli en ormruta. Övriga lokator-rutor som inte är en stege- eller ormruta definieras som en normal ruta.

Poängräkning

Poängen för en deltagare räknas fram genom att jämföra de körda rutorna mot stege, normala och ormrutor. Denna uppgift utförs av aktivitetsansvarig (med hjälp av programvara).

Om förbindelsen har skett inom de övre 10kHz segmenten av CW-delen på amatörradio-banden skall poängen för normala och stegrutor fördubblas. Ytterligare poängavdrag för ormrutor görs dock inte. Vid över 100 poäng kommer ytterligare poäng att halveras. Om en normal ruta är körd både i det nedre och övre segmenten av CW-delen på amatörradiobanden skall endast poängen för den övre räknas.

Krav på loggen

Elektroniska loggar kan lämnas in för varje omgång. Loggar i adi-formatet ska ha inkommit till aktivitetsansvarig via e-post SL(at)eucw.org senast den åttonde dagen i månaden efter den omgång (månad) som avses. Sent inlämnade loggar accepteras ej.

Varje logg måste innehålla :

Loggar som inte uppfyller något av ovanstående punkter accepteras ej. Data för varje kontakt bör bestå av:

Vi rekommenderar att vid kontakt utbyta alla de detaljer som är nödvändiga för loggen, annars får man komplettera i efterhand. Ansvaret för detta ligger på deltagaren. En icke fullständig logg kommer att ignoreras och deltagaren underrättas om detta.

En logg måste sändas in elektroniskt i ADIF-format. Endast loggar som överensstämmer med ADIF specifikationen accepteras, detta för att kunna behandla loggarna med automatik. Loggar skickade som EXCEL, text eller annat som egentillverkad .ADI format accepteras ej. Alla loggprogram för amatörradio som kan exportera loggar i ADIF kan användas.

Insändning av logg bör ske inom en vecka och resultatet för den aktuella omgången kan i bästa fall publiceras den 14:e i månader efter. Om denna sista tidpunkt (deadline) ändras kommer alla deltagare att informeras.

Loggar i ADIF format kan ordnas med hjälp av FISTS loggkonverterare som har anpassats för detta ändamål, och som kan laddas ner gratis från FISTS webbplats: http://fists.co.uk/members/membersflc.html Detta verktyg, skrivs och underhålls av G3ZOD och genererar högkvalitativa ADIF loggar, och är det rekommenderade verktyget för att delta i denna aktivitet.

Vinster

Ett diplom kommer att delas ut till alla deltagare som lämnar sex eller fler giltiga loggar till aktiviteten och en påskrift kommer att läggas till diplomet för de som sänder in en giltig logg för var och en av de nio omgångarna. Anropssignal på deltagare som har placerat sig på första, andra och tredje plats kommer att offentliggöras efter det att aktiviteten avslutats, senast 1 februari, 2016 som en del av en lista på alla deltagare och deras intjänade poäng.

Beslut

Beslut som fattas av aktivitetsledaren betraktas som slutlig och kan inte överklagas.

Tilläg

Europeiska länder med prefix inom parentes. (Källa: ARRL DXCC lista, januari 2013). Europeiska länder som tillhör den Europiska kontinenten inkluderar alla suveräna stater som erkänns av FN och omfattar också varje land som är medlem av Europeiska Unionen.

005: Ålands (OHØ)            233: Gibraltar (ZB2)
007: Albanien (ZA)           236: Grekland (SV-SZ)
015: As. Ryssland (UA-UI8, 9, Ø; RA-RZ) 239: Ungern (HA, HG)
021: Balearerna (EA6-EH6)        242: Island (TF)
027: Vitryssland (EU-EW)        245: Irland (EI-EJ)
029: Kanarieöarna (EA8-EH8)       246: Sov. Mil. Order of Malta (1A)
032: Ceuta & Melilla (EA9-EH9)     248: Italien (I)
040: Kreta (SV9, J49)          251: Liechtenstein (HB0)
045: Dodekanese (SV5, J45)       254: Luxemburg (LX)
052: Estland (ES)            256: Madeira (CT3)
054: Eur. Ryssland (UA-UI1-7, RA-RZ)  257: Malta (9H)
061: Franz Josef Land (R1/F)      259: Svalbard (JW)
106: Guernsey (GU, GP, MU, 2U)     260: Monaco (3A)
114: Isle of Man (GD, GT, MD, 2D)    263: Nederländerna (PA-PI) 
117: ITU HQ (4U_ITU)          265: Nordirland (GI, GN, MI, 2I)
118: Jan Mayen (JX)           266: Norge (LA-LN)
122: Jersey (GJ, GH, MJ, 2J)      269: Polen (SN-SR)
126: Kaliningrad Oblast (UA2, RA2)   272: Portugal (CT)
145: Lettland (YL)           275: Rumänien (YO-YR)
146: Litauen (LY)            278: San Marino (T7)
149: Azorerna (CU)           279: Skottland (GM, GS, MM, 2M)
167: Market Reef (OJØ)         281: Spanien (EA-EH)
179: Moldavien (ER)           283: UK Sov. Base Areas on Cyprus (ZC4)
180: Mount Athos (SV/A)         284: Sverige (SA-SM, 7S-8S)
203: Andorra (C3)            287: Schweiz (HB)
206: Österrike (OE)           288: Ukraina (UR-UZ)
209: Belgien (ON-OT)          294: Wales (GW, GC, MW, 2W)
212: Bulgarien (LZ)           295: Vatikanen (HV)
214: Korsika (TK)            296: Serbien (YT-YU)
215: Cypern (5B, C4, P3)        390: Turkiet (TA-TC)
221: Danmark (OU-OW, OZ)        497: Kroatien (9A)
222: Färöarna (OY)           499: Slovenien (S5)
223: England (G, GX, M, 2E)       501: Bosnien-Hercegovina (E7)
224: Finland (OF-OI)          502: Makedonien (Z3)
225: Sardinien (IS0, IM0)        503: Tjeckien (OK-OL)
227: Frankrike (F)           504: Slovakien (OM)
230: Tyskland (DA-DR)          514: Montenegro (4O)
översättning: sm5kri Privacy Policy