SVENSKA

Standard QSO IN SWEDISH / PÅ SVENSKA (hints for CW newcomers / tips för nybörjare).

The QSO text presented here may be used on air, The purpose of this text is to familiarize the reader with normal operating practice among CW operators. The example is by no means exhaustive nor is it meant to be understood as a rigid template. Texten som presenteras här kan användas "i luften". Syftet med denna text är att tipsa användaren om hur man kan genonföra ett QSO på svenska användandes telegrafi (CW). Detta exempel är inte allenarådande och ska inte ses som en fast mall som inte kan modifieras.

In this fictitious example a Swedish club station A (call sign SK6RR) seeking a CW contact and another Swedish station B (call sign SA6XYZ) is available for a contact. The CW text is in UPPER CASE, the identifying A: and B: are not transmitted on the air.

Det är ett fiktivt exempel på en kontakt mellan en svensk klubbstation A (med anropssignal SK6RR) som söker en CW kontakt med en annan svensk station B (med anropssignal SA6XYZ), som är redo för en kontakt. Bokstäverna A/B som identifierar de olika stationerna ska INTE sändas, utan är enbart ett stöd.

A: CQ CQ DE SK6RR SK6RR CQ CQ DE SK6RR SK6RR CQ CQ DE SK6RR SK6RR K

B: SK6RR DE SA6XYZ SA6XYZ KN

A: SA6XYZ DE SK6RR = GM/GE OCH TACK FÖR ANROP = RST 559 55N = NAMN ÄR FRANK FRANK FRANK = QTH ÄR TORSLANDA = HW? SA6XYZ DE SK6RR KN

B: DE SA6XYZ = R OK CPI TACK = RST 569 56N QSB = NAMN KALLE KALLE KALLE = QTH GÖTEBORG GÖTEBORG GÖTEBORG OK? KN

A: UFB KALLE = RIG FT1K ES QSK AMP 1 KW TILL 5 EL YAGI = VÄDRET DIMMIGT TEMP 13C = GRID LOC JO57 JO57 HW? SA6XYZ DE SK6RR KN

B: SK6RR DE SA6XYZ = GRATTIS TILL FIN STATION = SETUP HÄR 100W HM TILL 2EL QUAD 25M UPP = WX SOLIGT MEN KALLT, MINUS 5 C = LOC JO57AA + K

A: DE SK6RR = R LITET QSB MEN LÄSER DIG BRA = TNX FÖR QSO OCH PSE QSL VIA BURO HW? BK

B: QSL SÄKERT VIA BURO = HA DET SÅ BRA OCH CUAGN SNART= 73 OCH HEJ DÅ SK6RR DE SA6XYZ AR KN

A: TACK IGEN, 73 OCH LYCKA TILL SK DE SK6RR

B: TU E E

Privacy Policy