THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW Activiteit “Snakes and Ladders”

Versie 2016+

Doel

Het doel van deze activiteit is het maken van QSOs op een vriendelijke en ontspannen manier. Er worden punten gegeven voor elk QSO en men kan een bonus verdienen door het werken van Ladders en Slangen (Maidenhead locatoren, zie beneden). Per kalenderjaar zijn er twee uitvoeringen van deze activiteit die elk een half jaar duren met 6 periodes van een maand. De “winter/lente” uitvoering begint op 1 januari en eindigt op 30 juni. De “zomer/herfst” uitvoering begint op 1 juli en eindigt op 31 december.

Voorwaarden en te werken stations

QSOs moeten minstens vijf minuten duren, stations moeten Europese stations zijn (zie de lijst in de appendix voor de betreffende prefixen) en de mode moet CW zijn. Elk station mag één keer per dag gecontacteerd worden, ongeacht de band. Dit is geen contest met korte QSOs en een vast formaat. Integendeel, deze activiteit bevordert vriendelijke QSOs zonder enig formaat waar QSO partners een echt gesprek voeren van ten minste 5 minuten. Contacten moeten punt-punt zijn. Verder zijn contacten via repeaters en satellieten, als ook QSO ronden met meer dan twee deelnemers, niet toegestaan.

Frequenties

Contacten dienen te worden gemaakt in de gereserveerde CW secties van de amateurbanden, van 160m tot 2m (60m en 4/5/8m uitgezonderd). Ten behoeve van SL2016, zijn deze gereserveerde secties opgedeeld in een "laag" en "hoog" deel, waarbij het hoge deel wordt gevormd door hoogste 10kHz van de gereserveerde CW sectie, en wel als volgt:

Non-QRP operators moeten het roepen van “cq” op QRP frequenties vermijden.

Welke locator wordt Slang of Ladder?

Alle logs die in een maand zijn ontvangen, worden tot een maandelijks "master log" samengevoegd. Locatoren die slechts één keer in dit master log voorkomen, zijn de kandidaat ladders. Voor elke 5 kandidaten wordt met een toevalsfunctie één kandidaat tot ladder gekozen. Locatoren die meer dan 5 keer in het master log staan, zijn de kandidaat slangen. Voor elke 10 kandidaten wordt met een toevalsfunctie één kandidaat tot slang gekozen.

Punten

Voor elk geldig contact worden punten als volgt toegekend:

Log eisen

Elektronische logs mogen worden ingediend voor elke periode van activiteit (maand). Logs in “.adi” formaat moeten door de activiteiten manager ontvangen zijn via email (SL(at)eucw.org) voor de achtste dag van de maand die volgt op de periode van activiteit die werd gelogd. Te laat ingediende logs mogen worden geweigerd. Bij het indienen van het log, dienen periode van activiteit, het gebruikte roepteken, naam en email van de operator te worden vermeld. Alle QSOs in het “.adi” log bestand moeten bevatten:

  1. datum en zowel “on” en “off” tijden in UTC
  2. frequentie in MHz
  3. roepteken van het gecontacteerd station
  4. signaal rapport ontvangen en verzonden
  5. operator's naam van het gecontacteerd station
  6. QTH en Maidenhead 1o bij 2o “locator square” met vier of zes posities

Het wordt aanbevolen dat essentiële informatie wordt uitgewisseld tijdens het QSO. Missende informatie zoals de locator dient door de deelnemer te worden aangevuld. Logs moeten worden ingediend in elektronisch formaat. Alleen logs in overeenstemming met de ADIF specificatie zullen worden geaccepteerd, ten einde automatische verwerking mogelijk te maken. Andere formaten worden geweigerd. Logs zullen elektronisch worden verwerkt, en wel binnen één week. De resultaten voor een periode van activiteit zullen uiterlijk de 14de van de volgende maand bekend worden gemaakt.

Onderscheiding

Elke deelnemer die minstens 4 logs per uitvoering indient, ontvangt een certificaat. Het certificaat wordt voorzien van een speciale ondertekening indien voor elke periode een log werd ingediend. Roep-tekens van deelnemers met 1ste, 2de of 3de onderscheiding, worden bekend gemaakt na afloop van de activiteit, voor de eerste van de volgende maand.

Opmerkingen

Over beslissingen genomen door de activiteiten manager kan niet worden gecorrespondeerd.

Appendix: Definitie van Europa.

Europese landen (gebaseerd op en gesorteerd naar DXCC code met prefixen tussen haakjes; Bron: ARRL DXCC List, January 2013), inclusief alle soevereine staten erkend door de Verenigde Naties in continentaal Europa en elk land dat lidstaat Is van de Europese Unie.

DM4RW Privacy Policy Privacy Policy