THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EUCW SNAKES & LADDER AKTIVITEETTI

2015-04-01 - 2015-12-31

Päämäärä

Aktiviteetissa kerätään pisteitä workkimalla niin paljon Maidenhead lokaattoriruutuja kuin mahdollista. Tätä tavoitetta voi edistää tai haitata ”bonus” tai ”sakko” ruudut. ”Bonus - ladder” ruutu antaa bonusta lokaattoriruudusta, jonne on ollut vain vähän yhteyksiä kun taas paljon workittu ”sakko” ruutu ”sakottaa” vähentämällä pisteitä. Ruuduiksi lasketaan ne, joissa on kaksi kirjainta ja kaksi numeroa (esim. KP42). Yhteyden pitää kestää vähintään viisi minuuttia ja vasta-aseman pitää olla Euroopassa. Hidasta nopeuttasi vasta-aseman nopeuteen. Tämä aktiviteetti on tarkoitettu tasapuolisesti kaikille. Huomioi, että tämä ei ole kilpailu. Siinä on 9 työskentelyjaksoa kukin pituudeltaan yksi kuukausi alkaen 1. huhtikuuta ja päättyen 31. joulukuuta 2015.

Vasta-asemat

Yhteyksiin kelpaavat kaikki eurooppalaisiksi määritellyt asemat (lista liitteessä) paitsi /MM asemat kansainvälisillä vesillä.

Työskentelytaajuudet

Yhteydet pidetään amatööribandien CW-alueilla 160m lähtien aina 2m alueelle (poisluettuna 60m ja 4m alueet). S&L tarkoitusta varten on bandit jaettu ”alempaan” ja ”ylempään” osaan, joista jälkimmäinen käsittää kunkin CW-alueen ylemmän 10 kHz kaistaleen:

160m: 1.828 – 1.838 MHz, 80m: 3.570 – 3.580 MHz, 40m: 7.030 – 7.040 MHz, 30m: 10.130 – 10.140 MHz, 20m: 14.060 – 14.070 MHz, 17m: 18.085 – 18.095 MHz, 15m: 21.060 – 21.070 MHz, 12m: 24.905 – 24.915 MHz, 10m: 28.060 – 28.070 MHz, 6m: 50.090 – 50.100 MHz, 2m: 144.100 – 144.110 MHz.

Ylemmällä bandin osalla workituista yhteyksistä saa tuplapisteet. QRP kutsutaajuus on jätettävä vain QRP-asemien käyttöön. Lisäksi on huomioitava, että 144.100 MHz on ”Random Meteor Scatter” taajuus, jota on vältettävä. Vain CW:llä pidetyt suorat yhteydet kelpuutetaan, yhteydet toistimien / satelliittien tai netin kautta eivät kelpaa.

”Bonus”, normaalit ja ”sakko” ruudut

Aktiviteettimanageri yhdistää kaikki kuukauden periodin aikana vastaanotetut logit ns kantalogiksi. Lokaattoriruudut, jotka ovat tässä kantalogissa vain kerran, ovat ”bonus” ruutuja. Useamman kuin viisi kertaa kantalogissa esiintyvät ruudut ovat mahdollisia ”sakko” ruutuja. Kustakin kymmenen ”sakko” ruudun ryhmästä valitaan yksi ehdokas sakkoruuduksi satunnaisfunktiota käyttäen. Lokaattorit, jotka eivät ole ”bonus” eivätkä ”sakko” ruutuja, ovat normaaliruutuja.

Pistelasku

Lopullinen tulos riippuu osallistujan workkimista bonus-, normaali- ja sakkoruuduista. Tämän laskee manageri tietokoneohjelman avulla. Kukin workittu yksittäinen bonusruutu antaa 4 pistettä ja normaaliruutu antaa 2 pistettä. Workitusta sakkoruudusta saa sakkoa 4 pisteen verran. Osallistujalla ei voi olla enemmän sakkoruutuja kuin bonusruutuja (negatiivista tulosta on siten mahdoton saada).

Bandien ylemmillä osilla (10 kHz alue CW-alueen yläpäässä) pidetyistä yhteyksistä saa bonus- ja normaaliruuduista kaksinkertaiset pisteet. Sakkoruudun pisteitä ei kuitenkaan tuplata. Yli 100 pisteen mentäessä lisäpisteet ja rangaistukset lasketaan vain puoliksi. Jos normaaliruutu on työskennelty sekä alemmalla että ylemmällä alueella, vain ylemmän alueen pisteet huomioidaan.

Loki

Loki lähetetään kuukausittain managerille ennen seuraavan kuukauden kahdeksatta päivää. Lokit on lähetettävä ”.adi” muodossa osoitteeseen: SL(at)eucw.org. Myöhästyneitä lokeja ei huomioida. Lokin otsikossa on oltava seuraavat tiedot:

  1. kuukausi
  2. käytetty kutsumerkki
  3. operaattorin nimi ja sähköpostiosoite

Login joka rivillä on oltava seuraavat tiedot:

On suositeltavaa, että lokaattoritiedot vaihdetaan yhteyden aikana. Kielteisessä tapauksessa tieto on täydennettävä muulla tavalla. Tämä jää osallistujan tehtäväksi. Kelpaamattomat QSO tiedot jätetään huomioimatta lokien käsittelyssä ja tästä tiedotetaan osallistujalle. Vain sähköiset logit kelpaavat ja niiden on oltava ADIF muodossa. Excel-, selväkieliset tai muut muodot (kotitekoiset tiedostomuodot), joilla on tarkentimena ”adi” eivät ole kelvollisia. ADIF muoto on välttämätön automaattisen prosessoinnin takia. Mikä tahansa logiohjelma pystyy tuottamaan kelvollisia ADIF logeja. Logit on lähetettävä sähköisinä korkeintaan viikon kuluessa kuukauden lopusta ja tulokset julkistetaan 14. päivänä aktiviteettiperiodia seuraavassa kuussa. Jos tuloksia ei saada valmiiksi määräaikaan mennessä, tästä ilmoitetaan osallistujille.

Awardit

Jokaiselle osallistujalle, joka on lähettänyt kuusi tai useamman kelvollisen login myönnetään todiste ja ne jotka ovat lähettäneet login jokaisessa kuussa saavat lisätarran (stickerin). Ensimmäisen, toisen ja kolmannen todisteen saajien kutsut julkaistaan aktiviteetin loputtua ennen 1. helmikuuta 2016 listalla, jolla ovat kaikki osallistujat ja saavuttamansa pisteet.

Managerin tekemät päätökset ovat lopullisia.

LIITE 1: Euroopan maat (luettelo on englanninkielisten sääntöjen lopussa: Appendix 1

Privacy Policy